/

VeC nails and lashes

certiferad och utbildad

Naglar - Fransar - Lashlift

 

Nagelbitare / nagelrivare

Denna tjänst vänder sig till Dig som är nagelbitare/nagelrivare.


Sen jag började utbilda mig som nagelterapeut så har jag mött många kvinnor i olika åldrar som skäms så oerhört mycket över sina naglar, vissa har medvetet gömt dom i den mån de kan.


Detta smärtar mig oerhört då jag vet att varje enskild person duger precis som densamme är men ändå finns osäkerhet och dålig självkänsla hos allt för många som är nagelbitare/nagelrivare.

Jag har därför valt att erbjuda denna tjänst för att hjälpa dessa kvinnor att försöka bli av med sitt betende beträffande nagelbitning/nagelrivning.


Självklart måste varje enskild person själv hjälpa till och bryta sitt beteende men att ha fina naglar att se på gör att deras självkänsla blir starkare och de kan bryta sitt beteende lättare.

Information


Jag ger inte någon garanti på att Du som kund helt slutar att bita eller riva på naglarna, det är ändå Du som kund i slutändan som måste både vara motiverad och ha karaktären att bryta ett beteende.


Däremot vet jag av erfarenhet att det är mycket lättare att bryta just detta beteende med gelé på naglarna, gelé gör det svårare att bita sönder en nagel och det är också lättare att låta bli naglarna när de är lika och vackert uppbyggda.


Denna behandling går ut på att under en 3 månaders period förstärka upp naglarna med gelé.
Du som kund och jag som utövare ingår ett skriftligt avtal där vi både förbinder oss att genomföra denna behandling.


Priserna är kraftigt reducerade och är en av anledningarna till att vi upprättar ett avtal oss parter emellan.
Intervallen mellan behandlingstillfällena är oerhört viktiga att hålla för att uppnå det bästa resultatet.

Behandlingstillfälle nr 1:


Dina naglar kontrolleras och jag gör en bedömning hur det är möjligt att kunna förlänga dem.
Förlängning görs med tipp, genom att jag limmar på en tipp på dina  egna naglar, jag klipper ner den nya nageln till en kort längd.


Viktigt att känna till är att jag sätter aldrig långa längder på en nagelbitare/nagelrivare. Detta är pga att din  egna nagel måste kunna orka hålla kvar materialet under den angivna perioden, en för lång nagel kan medföra stora skador på den egna nageln och risken är stor att materialet inte håller sig kvar.


Jag lägger gelé på naglarna samt den nya tippen och materialet härdas i lampa.

Materialet är gelé och av märket BLINGLine.

När jag byggt upp materialet så läggs en vårdande nagelolja kring nagelbanden.

Pris: 550 kr inklusive nagelolja (ord pris från 829 kr) som skall användas minst 1 ggr per dag.


Direktlänk till information om behandling 1

Behandlingstillfälle nr 2:


Naglarna kontrolleras och materialet filas ner, jag lägger på nytt material och tar ner längden på nageln så den är anpassad för dig.


Denna behandling görs mellan 13-15 dagar EFTER första behandlingen.

Intervallerna är oerhört viktig att hålla då dina  egna naglar oftast är lite sköra och väldigt korta, väntar man längre tid är risken stor att materialet blir för tungt och den egna nageln tar skada vilket jag inte vill skall hända, därav täta återbesök under första tiden.
Pris: 400 kr (ord pris från 600 kr)


Direktlänkt till information om bahandling 2

Behandlingstillfälle nr 3:


Utförs på samma sätt som behandlingstillfälle nr 2.
Denna behandling görs 13-15 dagar EFTER behandlingstillfälle nr 2.
Pris: 400 kr (ord pris 600 kr)


Direktlänk till information om behandling 3


Behandlingstillfälle nr 4:


Utförs på samma sätt som behandlingstillfälle nr 3.
Denna behandling görs 19-21 dagar EFTER behandlingstillfälle nr 3.
Pris: 550 kr (ord pris från 700 kr)


Direktlänk till information om behandling 4

Behandlingstillfälle nr 5:


Denna behandling är den sista i ledet.
Denna behandling görs 19-21 dagar EFTER behandlinstillfälle 4.
Materialet filas ned och fylls på, i de flesta fallen har den egna nageln vuxit ut och man kan påbörja göra en förstärkning på den egna nageln utan en förlängning.
Pris: 550 kr (ord pris från 700 kr)


Direktlänk till information om behandling 5

SlutMål Förstärkning av egen nagel


Intervallen för påfyllning varierar mellan 2-5 veckor och det beror på hur fort den egna nageln växer.
Det är viktigt att inte gå för länge innan man gör en påfyllning, detta pga att nageln inte skall gå av och att materialet skall bli för tungt.

Håller man intervallen så är chansen betydligt större att lyckas att behålla den egna nagens längd.


Har Du frågor är Du välkommen att kontakta mig på

kontakt@vecnails.se


Direktlänk till bokning av förstärkning

Viktigt att tänka på:


Jag som utövare försöker tillsammans med Dig som kund hjälpa till att bryta Ert beteende och på lång sikt kunna få ut den egna nageln till önskad längd.


Dock ligger mycket på Dig som kund och en stark motivation för att bryta ett mönster är ett måste för att kunna lyckas.


Självklart tror jag på din målmedvetenhet och stöttar dig under hela tiden.


Tyvärr kan jag ej trolla även om  jag skulle önska det, men så länge Du följer intervallen på behandlingarna och gör allt i din makt för att bryta Ditt beteende så är jag övertygad om att vi tillsammans lyckas nå Ditt mål.

Bilderna  visar tidigare nagelbitare/nagelrivare som efter behandlingarna lyckts sluta bita och riva på sina naglar.


Copyright

kontakt@vecnails.se

Otillåten användning av Bilder och Information från hemsidan är brott mot upphovsrättslagen och kan leda till fängelse enligt lag.

VeC Nails and Lashes

Stenvretsvägen 3

814 92 SKUTSKÄR

Kontaktuppgifter

kontakt@vecnails.se

www.vecnails.se


Ekonomi

swish, kortbetalning, klarna-online

innehar F-skatt sedel